martens milieu

sterk in grond en recycling

Grondbank conform BRL9335-1

Samenvoegen van partijen grond

Beheren partijen grond

Kwalificeren partijen grond

Toepassen van partijen grond

Depot beheer bij klant of op tijdelijke opslag locatie

Exploitatie van grootschalige bodemtoepassingen

Beheer tijdelijke opslaglocatie, TOP

Handel en bemiddeling in grondstromen

Toetsing en advisering inzake toepassing- en hergebruik mogelijkheden van grondstromen

Afstemmen vraag en aanbod

Bemiddeling bij afzet van grondstromen, koop en verkoop

Bodemsanering

Ben in bezit van DLP, R-DLP (certificaatnr. 66374423), KVP, BHV en VCA certificaten.

U kunt me inhuren voor uw bodemsaneringen conform BRL7000.

Vraag naar de mogelijkheden.